فرمانتورها و بایوراکتورها برای تولید سلول ها، آنزیمها و میکروارگانیسمها در حجم‌های بالا و صنعتی

استفاده میشوند.

واحد طراحی و ساخت شرکت پرشین ترامند طراح و سازنده فرمانتورها و بایوراکتورهای  صنعتی و نیمه صنعتی

از 20 تا 20000 لیتر آماده ارائه خدمات ساخت تولید براساس سفارش شما است.

خدمات دیگر ما در این زمینه:

مشاوره تولید

طراحی فرایند

طراحی و ساخت تجهیزات، ماشین آلات تولیدی دارویی و بیوتکنولوژی و فرمانتورهای نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات تولیدی

ارائه خدمات گارانتی و ضمانت تا 24 ماه

ارائه خدمات پس از فروش تا 10 سال

 

ليست قيمت فرمانتورهاي ساخت پرشين ترامند 
رديف مدل ظرفيت
كل
ظرفيت كاري
80%
ظرفيت كاري
60% 
نسبت طراحي
D/H
جكت سنسور PH سنسور DO پوليش لود سل سيستم كنترل
1 PT - IF 20 L 20 Lit 16 12 1-2 - ok - 0.6µ - دستي
2 PT - IF 30 L 30 Lit 24 18 1-2.5 - ok - 0.6µ - دستي
3 PT - IF 50 L 50 Lit 40 30 1-3 ok ok ok 0.6µ - نيمه اتومات
4 PT - IF 100 L 100 Lit 80 60 1-3 ok ok ok 0.6µ P نيمه اتومات
5 PT - IF 200 L 200 Lit 160 120 1-2.5 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك
6 PT - IF 300 L 300 Lit 240 180 1-2 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك
7 PT - IF 400 L 400 Lit 320 240 1-2 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك
8 PT - IF 500 L 500 Lit 400 300 1-2 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك
8 PT - IF 800 L 800 Lit 640 480 1-1.5 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك
9 PT - IF 1000 L 1000 Lit 800 600 1-1.5 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك
10 PT - IF 2000 L 2000 Lit 1600 1800 1-1.5 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك
11 PT - IF 5000 L 5000 Lit 4000 3000 1-1.5 ok ok ok 0.6µ P تمام اتوماتيك

5000 ليتر به بالا تماس بگيريد


فرمانتورهای صنعتی و تخمیر صنعتی

ریشه لغوی

تکنولوژی تخمیری ، قدیمی‌ترین فرایند عرصه بیو تکنولوژری‌ است. این واژه مشتق شده از فعل لاتین fevere به معنای جوشیدن است. این به خاطر ظاهر عصاره های میوه‌ای تخمیر یافته می‌باشد که مثلا ایجاد الکل می‌کند.

تاریخچه

از لحاظ تاریخی به 6000 سال قبل برمی‌گردد، یعنی از زمانی که انسان به این فکر افتاد تا بتواند محصولات اولیه‌ای چون پنیر ، ماست ، شراب و... تولید کند. اما اولین تولید صنعتی به صورت پیشرفته در 1980 صورت گرفته است.

مفاهیم کلی

در بیو تکنولوژی ، مفهوم میکرو بیولوژیکال تخمیر اهمیت دارد، یعنی اینکه: هر فرایند تولید کننده محصول بوسیله یک توده محیط کشت از میکرو ارگانیسم‌ها. اما از نظر بیوشیمیت‌ها ، تخمیر به عنوان یک فرایند تولید کننده انرژی از ترکیبات آلی می‌باشد که این ترکیبات ، هم دهنده الکترون هستند و هم گیرنده الکترون آن. بنابراین تخمیر  یک فرایند غیر هوازی است که در آن انرژی تولید شده، بدون شرکت اکسیژن یا گیرنده‌های الکترونی معدنی دیگر صورت می‌گیرد.

چند گونه میکرو ارگانیسمی می‌توانند تخمیر انجام دهند:

 • پروکاریوت: تک سلولی (باکتری‌ها ، سیانو باکتری‌ها) _ چند سلولی (سیانو باکتری‌ها)
 • یوکاریوتها: تک سلولی (مخمرها ، جلبک‌ها) _ چند سلولی و پر سلولی (قارچها ، جلبک‌ها)
  تصویر

جانداران تک سلولی و میکرو ارگانیسم‌ها ، به ندرت در تخمیر استفاده می‌شوند، در حالی که سلولهای ایزوله شده جانوران چند سلولی ، بطور رایج استفاده می‌گردند.


طراحی فرایند تخمیر صنعتی

نیاز به موارد زیر دارد:

محیط کشت خالص از میکروارگانیسم انتخاب شده در مقدار مناسب و در وضعیت فیزیولوژیکی صحیح.

 • محیط کشت دقیق و استریلیزه برای رشد ارگانیسم.
 • فرمانتور (دستگاهی که تخمیر درآن صورت می‌گیرد) کوچک برای رشد و شروع فرایند در اندازه کوچک و بعد انتقال آن به فرمانتور بزرگ.
 • فرمانتور تولید کننده یا مدل بزرگ که بتوانند حجم‌های وسیعی از میکروارگانیسم مورد نظر را جای دهد.
 • ابزارهایی جهت:
  • طراحی محیط کشت در وضعیت پایدار
  • جداسازی سلولها
  • جمع آوری مواد شناور
  • تخلیص محصول
  • قسمت بیرون ریزنده
    
 • همچنین فرمانتورها و بیو اکتورها (برای کشت سلولهای جانوری و گیاهی استفاده می‌شوند نه میکروارگانیسم ها) مجهز شده اند با یک هوا دهنده برای تامین اکسیژن در فرایندهای هوازی و نیز یک حرکت دهنده برای یکنواخت ساختن غلظت محیط کشت و یک ترموستات برای تنظیم دما و دتکتور PH و وسیله‌های کنترلی مشابه دیگر.

نیازمندی‌های محیط کشت

سیستم‌های زیادی امروزه بوسیله کامپیوتر کنترل می‌شوند که شرایط مناسب را برای رشد ارگانیسم‌ها تامین می‌کنند. از آن جمله ، ترکیبات شیمیایی خاص به عنوان ماده غذایی یا واسط رشدی ، PH ، دما ، خلوص ارگانیسم کشت شده و... که در رشد کثیری و در نتیجه در تولید بیومس و نیز ترکیبات مختلف تاثیرگذار است. منابع غذایی برای تخمیر صنعتی صنعتی به صورت زیر می‌باشد:

منبع کربن

منبع نیتروژن

 • پروتئین (ذرت ، شیره لوبیایی جوشیده همراه شیر)
 • آمونیاک (نمکهای آمونیاکی یا آمونیاک خالص)
 • نیترات (نمکهای نیتراتی)
 • هوا (نیتروژن)

منبع فسفر

 • نمکهای فسفات

انواع سیستم‌های کشت در تخمیر صنعتی

batch (پردازش دسته‌ای)

در این روش ، در مرحله stationary یا سکون ، محیط کشت تخریب می‌گردد تا بیومس (سلولها ، ارگانیسم‌ها) و ترکیبات اضافه شده و جدید را برداشت کنند. بهترین جهت مثبت این روش ، سطح مناسب بازده است و نقطه منفی آن ، مواد زائد غذایی استفاده نشده توسط ارگانیسم‌ها می‌باشد.

continouse (مداوم)

در این روش ، محیط کشت بر اساس یک یا دو ترکیب محدود کننده طراحی می‌شود. زمانی که مقدار اولیه این ترکیبات ، کم باشد، رشد متوقف نشده و به وضعیت سکون می‌رسد. اما رشد دوباره با افزودن ترکیب محدود کننده آغاز می‌گردد و چون این روش ، بوسیله ماده محدود کننده ، کنترل می‌شود، به این روش کموستات هم می‌گویند.

fed-batch (روش پردازش دسته ای - تغذیه ای)

در این نوع ، یک تحریک کننده محیط کشت بطور مداوم یا یریودیک اضافه می‌گردد. در این روش ، فرمانتور برای حجم‌های بزرگی طراحی شده است. تولید پنی سیلین که یک متابولیت ثانویه است، با این روش صورت می‌گیرد که دارای دو مرحله است: یکی فاز شروع که با فاز ایدیوفاز دنبال می شود که در سطح پائین فنیل استات اسید بطور مداوم پنیسیلین تولید می‌گردد. اما در غلظت بالا ، فنیل استات اسید ، به عنوان ماده سمی برای ارگانیسم‌ها می‌باشد.

تولید آنزیم‌ها توسط تخمیر صنعتی

تولید صنعتی آنزیم‌ها ، برای تولید اقتصادی غذا و نوشیدنی نیازمند است. آنزیمها همچنین در آنالیزهای صنعتی و تکنیکی استفاده می‌شوند و امروزه به پودرهای شوینده (مثل سلولاز ، پروتئاز ، لیپاز) افزوده می‌شوند. آنزیمهای تولید شده بوسیله محیطهای کشت جانوری یا گیاهی یا میکروبی یا در فاز تروپوفاز مثل آمیلاز و یا در ایدیوفاز صورت می‌گیرد.

محصولات غذایی در صنعت

دامنه وسیعی از محصولات مثل کره ترش ، ماست ، پنیر ، نان ور آمده ، نوشیدنی‌های الکلی ، سرکه ، سبزیجات خشک شده ، ترشی جات و... ، از طریق فرایندهای تخمیر میکروبی تولید می‌شوند. رفته رفته، از گونه‌های مناسب‌تر میکروارگانیسم‌ها و فرایندهای بهتر استفاده می‌شود تا محصولات به قیمت مناسب‌تر به فروش برسند.