مهندسی صنایع:(Industrial Engineering)  عنوانی برای بیان رویکردی در علم مدیریت سازمان‌ها و صنایع می‌باشد. عبارت مهندسی صنعتی توسط - فردریک تیلور - بانی علم مدیریت به کار برده شده. مهندسی صنایع در عمل سعی بر ان دارد که با بهره‌گیری از علوم مهندسی و مدیریت میزان بهره‌وری سیستم را افزایش دهد.

ما آماده ایم تا در تمامی زمینه های کیفیت، بهره وری، مدیریت، سازماندهی و ... خدمات لازم را به مشتریان وفادار خود عرضه نماییم.مهندسی صنایع علمی است که با طراحی، بهبود، و پیاده‌ سازی سیستم های یکپارچه از افراد، مواد، اطلاعات، تجهیزات و انرژی مرتبط می‌باشد و بیانی از علم مدیریت است. مهندسی صنایع مبتنی بر بهینه‌سازی، بهینه‌سازی خطی (تحقیق در عملیات) و کارسنجی و زمانسنجی می‌باشد.

 

خدمات قابل ارائه از طرف شرکت پرشین ترامند در این زمینه عبارتند از:

 • سازماندهی سیستم های مدیریتی
 • طراحی سازمانی و بهینه سازی ساختار سازمانی
 • طراحی روش‌های تولید و بهینه سازی فرایندهای تولید
 • بهینه سازی مصرف انرژی در سازمان و فرایند تولید
 • برنامه‌ریزی تولید
 • مدیریت و کنترل داده ها Data mining
 • مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت آماری
 • ایجاد سیستم های کیفی رقابت پذیر و مستند سازی
 • ایجاد استانداردهای ایزو (ISO 9000, 50000, 14000, 22000, …)
 • تحقیق در عملیات جهت شناسایی و بهینه سازی فرایند
 • مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها
 • تحلیلهای اقتصاد مهندسی برای پروژه ها
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 • ارزیابی کار و زمان
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • شبیه‌سازی فرایند تولید و اجرای تئوری صف
 • شناسایی فرایندهای تصادفی
 • مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و تحلیل سیستمها
 • مدیریت فناوری
 • برنامه ریزی مالی و بودجه بندی
 • مهندسی ارگونومی
 • اصول مدیریت و سازماندهی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مهندسی ارزش
 • مهندسی روش ها
 • مهندسی معکوس
 • تدوین مدل های کسب و کار (BP & FS)
 • مدیریت استراتژیک
 • تحلیل سیستم با استفاده از ماتریس های (IFE &EFE)
 • تدوین و اجرای مدلهای جامع ارزیابی عملکرد
 • اجرای زنجیره تامین(EFQM)
 • تحلیل SWOT
 • تحلیل ریسک پروژه ها