امروزه خدمات بازرگانی تبدیل به یکی از علوم پیشرفته شده است. شرکت های پیشرو برای دستیابی به بازارهای جدید و بین المللی از این روش های نوین بهره می گیرند تا در عرصه رقابت همواره پیروز باشند.

شرکت پرشین ترامند ارائه دهنده خدمات بازرگانی نوین اعم از صادرات و واردات به اقصی نقاط جهان با کیفیت برتر و خدمات بهتر و بیشتر می باشد. با ما در تماس باشید.

تجارب صادراتی:

افزایش تجربه صادراتی افراد مزایایی به شرح زیر خواهد داشت:

افزایش اطمینان از فعالیت های صادراتی

درک بهتر از مکانیزم بازار خارجی

ایجاد شبکه ارتباطات وسیع با مشتریان

شناخت فرهنگ بازار هدف و زبان ارتباط

نیاز به دانش رویه گردش کار در بین سازمان های درگیر در امر صادرات

وجود افراد باتجربه در مدیریت اجرایی فرآیند صادرات که فاقد هیجان در مذاکرات تجاری بوده و از سوی دیگر دارای مدیریت راهبردی و توانایی راهبری پرسنل و حوزه کاری دارند.

بازاریابی صادراتی:

بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت های بازاریابی می شود که شرکت برای عرضه محصولاتش بیرون از بازارهای داخلی انجام می دهد.

بازاریابی بین المللی:

عبارت است از بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر، بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله می توان به تفاوت های محیطی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد. تفاوت های موجود در محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولید و خدماتی متفاوتی را ایجاد می کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف کنندگان امکان پذیر نیست، بنابراین مدیر بازاریابی باید فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار، تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منافع خود تامین کند.

سه عامل موثر جهت مشارکت در امر بازاریابی بین الملل عبارتند از :

۱) تحصیلات (دانش مدیریت بازرگانی بین الملل و مدیریت محصول و... )

۲) تجربه: تجربه ای که کارآفرین ها و کارمندان دولتی از مسافرت های خارج از کشور به دست می آورند.

۳) قدرت تشریح کانال ها و ایجاد کانال های توزیع و فروش.

در نهایت هر کسب وکاری باید توان ایجاد کانال صادرات مستقیم جهت برخورداری از ۲ مزیت عمده صادرات مستقیم به شرح زیر را داشته باشد:

1- شناخت دقیق بازارهای صادراتی.

2- افزایش سودآوری صادراتی از طریق جذب قسمتی از سود ناخالص.

3- رفع هزینه های ناشی از ظرفیت های بالا استفاده و متحمل به شرکت.

صادرکنندگانی که استراتژی کانال مستقیم را به کار می برند، می توانند اطلاعات زیادی را از بازار جمع آوری کنند و نسبت به تغییرات بازار صادراتی سریع عکس العمل نشان دهند. به همین منظور وجود مدیریت استراتژیک و کم بودن سطوح تصمیم گیری در تعیین بهترین راهکار صادراتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تبلیغات خارجی: صادرکنندگانی که تعهد بیشتری به بازارهای صادراتی خود دارند، سطوح بالاتری از هزینه های تبلیغات را متحمل می شوند و عملکرد بالاتری را به دست می آورند. بنابراین هزینه تبلیغات خارجی صادرکنندگان به طور مثبت عملکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. درخصوص تبلیغات نیاز است تا از فاکتورها و عناصر فرهنگی بازار هدف بهره برداری شود.

مزیت های رقابتی: مجموعه ای از توانایی های منحصربه فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت باید یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد. شرکت ها در زمینه های تکنولوژی، سرعت دهی زمان ورود محصول به بازار (مدیریت توزیع محصول) می توانند نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند.

ریسک تجاری: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می گویند. به عبارت دیگر ریسک تجاری را در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت یا درحفظ نرخ رشد یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه مدت یا بلندمدت می توان تعریف کرد. در چنین حالتی میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می یابد و این کار بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهی سالانه آثار نامطلوبی می گذارد.

نگرانی نسبت به وقایع غیرمنتظره: صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد. بنابراین هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش می یابد.

وجود توان و تحمل مالی در شروع فعالیت تجاری صادراتی از اهمیتی برخوردار است که می تواند عامل گذر از شرایط پرتنش اولیه باشد و تحمل مالی بنگاه در ایجاد و راه اندازی فعالیت های صادراتی سبب توجه رو به جلو اعضای تیم و متولیان صادراتی خواهد شد.