طراحی صنعتی

طراحی صنعتی به عنوان یک رشته و شغل، آمیخته‌ای است از علم و هنر. هر یک از دو رکن علم و هنر آنچنان جایگاه محکم و استواری در پیکره طراحی صنعتی دارند که با حذف هر کدام، روند طراحی صنعتی به سرانجام نرسیده و نهایتاً نتیجه کار یا به سمت صنعت صِرف منحرف شده و یا به سوی هنر صرف.

ادامه مطلب


معرفی روشهای نوین اجرای ساختمان و کاربرد آن در کارخانه های صنعتی

درکشورهای پیشرفته سال هاست که به روشهای ساخت سازه های جدید توجه ویژه شده است. در کشور ما نیز، یا رشد جمعیت و نیاز به مسکن بیشتر و همچنین با شروع طرح مسکن مهر، رویکرد کشور به سمت ساخت با تکنولوژیهای جدید گردید که علاوه بر سرعت اجرای بالا، دوام و پایائی، مقاومت لرزه ای، صرفه اقتصادی، توجه به مسائل زیست محیطی و... سبک نیز باشند.

ادامه مطلب